تولدت مبارک

میدونی...

من مثل تو نبودم..هیچ وقت!!

اما امروز تبریک میگم تولدت رو ... با اینکه خیلی کلنجار رفتم نگم ولی خب دوست داشتن من واقعی بود...واسه همین نمیشد فراموش کنم.

اما به چشمات قسم  همونجوری که دستمو رو سرت میزاشتی تا قسم بخورم..

این آخرین باره که به یادتم..از این به بعد مثل تو ام...

تولدت مبارک...بدون همیشه دوستت دارم تا همین امروزشم منتظرت موندم.

تو جورایی دیگه با کسایی دیگه خوشی.

منم خوشحالم با خوشحالیت هرچند این خوشحالی هات هرکدوم یه خنجر پوسیده بود تو قلب من.

دیگه وقتشه زخمامو بخیه بزنم.

اینجا فراموش نمیشه..هیچ وقت!

تولدت مبارک

امیدوارم خوشبخت خندون باشی همیشه نع ظاهری بلکه از تمام وجودت احساس خوشبختی رو حس کنی.

 

با این که دوستت دارم هیچ وفت نمی بخشمت.

 

نع...

بخشیده نمیشی.

/ 0 نظر / 46 بازدید