بازی با کلمات...

وقتی از من چیزی میخوانی، مرا با لبخند تصور کن، کمی آرام بخوانش، کمی نرم بگویش، حرفم اگر تلخ بود تو نجوا گونه بخوانش، حرفم اگر تند بود تو تنها، بی تعجیل و بی صدا نگاهش کن، حرفم اگر بغض داشت بر من ترحم نکن، واژه های مرا در آغوش بگیر و با من میان همان کلمات حرف بزن چنان که گوئی من ام و تو. من انسان ام و عکس العمل های ساده ی انسانی دارم از ترس، از خشم، از بیزاری، از تکبر ، از حسادت و در مقابل از مهربانی، از شوق، از اغماض، از هیجان، از معرفت. من زنده ام. من، زنده ام. من زندگی میکنم با همین کلمات. باورم میکنی؟

ت ی ن ا

/ 216 نظر / 8 بازدید
نمایش نظرات قبلی
kOodake-ehSas

سلام... واقعآ ممنون کهبهم سرزدی! بااون همه گل خجالت زدمون کردی به خدا! مرسی مرسی مرسی [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

گل یخ

[لبخند]سلام به روی ماه شما خانوم گل چشم عزیزم به یادتون خواهم بود [خجالت]

ص د ف

تینای گلم تو چطوری چه خبرا عزیزم...اوضاع خوبه....خیلی وقته ازت خبر ندارم....خوش باشی گلم

وفــــــــا ( ... از عهد من تا وفای تو ... )

من حالم خوبه عزیزمممممممممممممممممممم نگران من نباش ..... مشکلات همیشه هست ..... انکارشون نمی کنم ... اما من از پا در نمی یام .... چون خدارو دارم ..... به اون توکل کردم ...

negin.googoo

سلاممممممممممممممممممممم.نوشته هات عالیه. به منم سر بزنننننننن[چشمک]

negin.googoo

سلامممممممممممممم.نوشته هات عالیه.. به منم سر بزننن[چشمک]