دم مردن عزیز من کجایی آی کجایی!

 

بمیرم تا تو چشم تر نبینی ، شرار آه پر آذر نبینی

چونان از آتش عشقت بسوزم که از من رنگ خاکستر نبینی

به ولله ِ که جانانم تویی تو  به سلطان عرب آی جانم تویی تو

تو دوری از برم دل در برم نیست هوای دیگری اندر سرم نیست

/ 0 نظر / 66 بازدید